Archive for บทความฟอกสีฟัน

รูปแบบการฟอกสีฟันในปัจจุบัน


การฟอกสีฟันในปัจจุบันนั้นมีหลายรูปแบบได้แก่ การฟอกสีฟันด้วยยาสีฟันไวท์เทนนิ่ง เลเซอร์ น้ำยาฟอกสีฟัน ใช้แสงเย็นเพื่อช่วยให้ฟันขาว ใช้เวลาน้อย และไม่ทำให้เสียวฟัน 1. การฟอกสีฟันโดยทันตแพทย์ จะเลือกเฉพาะฟันหน้าด้านบนและล่าง ด้านละ 6 ซี่ ซึ่งเป็นส่วนที่มองเห็นได้ชัดเจน ทันตแพทย์จะกันขอบเหงือกของคนไข้ด้วยเรซิน จากนั้นจึงใช้น้ำยาฟอกสีฟันทาบริเวณที่ต้องการฟอก และฉายแสงเพื่อเร่งปฏิกิริยา ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ผู้ที่ฟันเหลืองจะใช้เวลาฟอกสีฟันน้อยกว่าผู้ที่มีฟันสีเทาหรือดำ ความคงทนของการฟอกสีฟันขึ้นอยู่กับการดูแลสุขภาพช่องปาก และอาหารที่คุณรับประทาน เช่น การดื่มกาแฟ หรือน้ำอัดลมทำให้ฟันเปลี่ยนสีเร็วขึ้น โดยเฉลี่ยการฟอกสีฟันจะอยู่ได้ประมาณ 2 ปี หากต้องการให้ฟันกลับมาขาวเช่นเดิม ผู้ฟอกควรกลับมาฟอกสีฟันใหม่เพิ่มเติม อย่างไรก็ตามการฟอกสีฟันไม่มีส่วนทำให้ฟันสึกกร่อนแต่อย่างใด 2. การฟอกสีฟันโดยการกลับไปทำเองที่บ้าน แต่จะอยู่ภายใต้การดูแลของทันตแพทย์ โดยทันตแพทย์จะตรวจสุขภาพช่องปาก และพิมพ์ฟันเพื่อทำฟันยางสำหรับใส่น้ำยาฟอกสีฟัน แต่จะบางเล็กและแนบสนิทกว่าฟันยางทั่วไป ผู้ใส่จะไม่รำคาญ ด้วยการใส่ยาลงไปในช่องฟันยางดังกล่าว ใส่ช่วงนอนหลับตลอดคืน ทำติดต่อกันประมาณ 1-2 สัปดาห์ ฟันก็จะขาวค่ะ บางคนอาจมีอาการเสียวฟันขณะฟอกหรือหลังการฟอกสีฟันประมาณ 3-4 วัน สำหรับผู้ที่เข้ารับการฟอกสีฟันควรมีอายุ 15 ปีขึ้นไป เพราะเป็นช่วงที่ฟันจะเติบโตเต็มที่แล้ว

ราคาฟอกสีฟันราคาที่คุณชื่นชอบ

ราคาฟอกสีฟันราคาที่คุณชื่อชอบเพราะในยุคปัจจุบัน บุคลิกภาพเป็นสิ่งสำคัญมาก เราจึงเริ่มเห็นความสำคัญของการมีฟันที่ขาว สะอาด เพิ่มส่งเสริมบุคลิกภาพให้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้น  แต่เนื่องด้วยการรับประทานอาหาร และเครื่องดื่มในแต่ละวัน โดยเฉพาะอาหาร และเครื่องดื่มที่มีสีน้ำตาล หรือมีสีเข้ม เป็นสาเหตุให้เกิดการสะสมของคราบสีต่างๆตามตัวฟัน  ยิ่งนานวันก็ยิ่งสะสมเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ส่งผลให้ฟันมีสีเหลืองเข้มขึ้นเรื่อยๆตามอายุที่เพิ่มขึ้นการนำเอาเม็ดสีขนาดเล็กมากที่สะสมติดอยู่ตามตัวฟันออก ซึ่งขั้นตอนของการฟอกสีฟันจะใช้น้ำยาฟอกสีฟันที่มีส่วนผสมหลักคือ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ที่มีความเข้มข้นที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของการฟอกสีฟัน เช่น การฟอกสีฟันที่บ้านด้วยตัวคุณเอง น้ำยาฟอกสีฟันที่ทางทันตแพทย์จัดให้ จะเป็นน้ำยาฟอกสีฟันที่มีความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ต่ำ เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าน้ำยาฟอกสีฟันด้วยเทคโนโลยีทางทันตกรรมสมัยใหม่ที่ได้พัฒนาไปอย่างก้าวไกล

ทางคลินิกทันตกรรมในเครือของเรา จึงได้นำเข้าเครื่องฟอกสีฟัน สำหรับโปรโมชั่น ฟอกสีฟัน ราคา พิเศษนี้ ไว้คอยบริการคุณ และคนที่คุณรัก ด้วยกัน 2 แบบ คือ เครื่องฟอกสีฟันเลเซอร์ และเครื่องฟอกสีฟันระบบแสงเย็น ซึ่งเครื่องฟอกสีฟันทั้งสองชนิดนี้ มีข้อเด่นที่แตกต่างกัน

ถึงแม้ราคาฟอกสีฟันจะมีราคาถูกภายใต้การควบคุม

ถึงแม้ราคาฟอกสีฟันจะมีราคาถูกภายใต้การควบคุมดูแลของทันตแพทย์ เป็นระยะๆ โดยคนไข้จำเป็นต้องพิมพ์ปาก และทำถาดพลาสติกสำหรับใสสารฟอกฟันขาวให้คนไข้เฉพาะราย โดยถาดฟอกสีฟันจะต้องแนบพอดีกับตัวฟันและเหงือก และมีที่ว่างสำหรับใส่เจลฟอกสีฟัน โดยต้องใส่ทิ้งไว้ตลอดคืน นาน 10-15 วัน โดยทั่วไปในระหว่างการฟอกสีฟัน ทันตแพทย์จะนัดกลับมาประเมิณผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาปรับความเข้มข้นของสาร และระยะเวลาในการทำแต่ละครั้งให้เหมาะสมต่อไปแสงเลเซอร์ที่ใช้นี้จะเป็นพลังงานแสงประสิทธิภาพสูงที่ ให้ความร้อนต่ำสามารถกระตุ้นปฎิกิริยาเคมี ในเจลฟอกสีฟันมำหน้าที่ดึงวัตถุเม็ดสี (Colour Pigments) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยัง สามารถกำหนดทิศทางของแสง ได้ดีกว่าเครื่องฉายแสง U.V. ทั่วไปที่มีรัศมีวงกว้างและให้ความร้อนสูงควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารและเครื่อง ดื่มที่ก่อให้เกิดคราบสีบนฟันเช่น การดื่มชา กาแฟ ไวน์แดง รวมถึงการงดสูบบุหรี่ อย่างน้อย 1 สัปดาห์การดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกวิธีจะสามารถช่วยรักษาความขาวให้อยู่ได้นานมากขึ้นควรใช้ยาสีฟันที่ใช้ร่วมกับการฟอกสีฟันโดยเฉพาะควรหลีกเลี่ยงน้ำยาบ้วนปาก และยาสีฟันที่มีสีเข้มด้วยเช่นกันการมีรอยยิ้มที่สดใส และสวยงาม จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการสนทนา ทุกวันนี้การฟอกฟันขาวจึงใช้สร้างรอยยิ้มที่สดใส จะช่วยสร้างความมั่นใจให้ได้ในระดับหนึ่ง

คำที่เกี่ยวข้อง

ฟอกสีฟัน หากถูกกระตุ้นจากแสงระบบ LED

ฟอกสีฟัน หากถูกกระตุ้นจากแสงระบบ LED ช่วยให้เกิดการกระจายตัวเป็นอนุมูลอิสระ และอนุมูลอิสระดังกล่าวข้างต้นจะเข้ามาจับกับโมเลกุลสีซึ่งติดตามอยู่ที่ผิวฟันเป็นเหุตให้โมเลกุลสีดังกล่าวข้างต้นหลุดออกจากผิวฟัน เป็นเหตุให้ฟันมีสีขาวและสว่างขึ้น แบบที่คุณปรารถนาหลังจากการฟอกสีฟัน กระบวนการฟอกสีฟัน

อันดับแรกหมอฟันจะต้องทำการตรวจภาวะของเหงือก และบริเวณฟันที่จะทำการฟอกสีฟัน หากวิเคราะห์แล้วว่าสามารถทำการฟอกสีฟันได้ระบบลำแสง LED Whitening System มีข้อดีคือจะปรากฏความร้อนในขณะฟอกสีฟันน้อยมาก จึงเป็นเหตุให้ปฏิกิริยาข้างเคียงที่ปรากฏ อาทิเช่น การเสียวฟันปรากฏน้อยตามไปด้วยและแสง LED ถูกดีไซน์มาเฉพาะสำหรับการฟอกสีฟัน เป็นเหตุให้ผลที่ได้มีความสามารถสูงสุด เพื่อผลประโยชน์ของคุณเป็นสำคัญยิ่งไปกว่านี้

การดีไซน์ตัวเครื่องฟอกสีฟัน มีรูปร่างกะทัดรัด ช่วยประหยัดตำแหน่งที่ตั้งการจัดเก็บ โยกย้ายสะดวกใช้งานง่ายและมีตำแหน่งแพร่แสงเพื่อใช้ฟอกสีฟัน สามารถทั่วถึงเขตฟันที่จะทำการฟอกสีฟันได้มาก โดยจะใช้ระยะเวลาข้างในการกระตุ้นเร้าให้น้ำยาฟอกสีฟันทำหน้าที่แค่ 30 นาที และใช้ระยะเวลาโดยรวมทั้งสิ้นทุกกระบวนการประมาณ 1 ชั่วโมง ฟันของท่านจะมีสีขาวและแจ่มแจ้งขึ้นทันทีทันใดหลังจากการฟอกสีฟันเสร็จหรือคงจะใช้วิธีฟอกที่บ้าน (Home Bleaching) เข้าร่วมด้วยเพื่อเสริมให้ได้ความขาวที่ดียิ่งขึ้น ในเรื่องที่ท่านมีสีฟันเข้มมากๆ หรือว่าฟันที่เข้มจากการได้รับยาปฏิชีวนะ

คำที่เกี่ยวข้อง

ราคาฟอกสีฟันก็เป็นอีกสาเหตุในการใช้หลอดเจลฟอกสีฟัน

ราคาฟอกสีฟันก็เป็นอีกสาเหตุในการใช้หลอดเจลฟอกสีฟันโดยในเจลฟอกสีฟันจะประกอบด้วย ฟอกสีฟันเปอร์รอกไซด์ และTray(ถาดฟอกสีฟัน) การฟอกสีฟันก้ทำได้โดยเทเจลฟอกสีฟันลงบนถาดฟอกสีฟันฟันที่ทำ วิธีใช้ก็ตามลักษณะของแต่ละคน บางคนอาจใช้ตอนนอน หรือเวลาอื่นก็ได้ เวลาก็แล้วแต่ละคนว่าจะใช้นานเท่าไหร่ (สำหรับวิธีการใช้ ทันตแพทย์จะเป็นผู้แนะนำท่านโดยละเอียดคลินิคของเราให้บริการฟอกสีฟันในราคาที่ยอมเยาว์ ที่ท่านสามารถ โดยให้บริการฟอกสีฟัน เนื่องการฟอกสีฟันเป็นวิธีที่รวดเร็ว และสามารถเห็น ผลได้ทันที โดยไม่มีอันตรายต่อร่างกาย

ทำให้คนหันมาใช้วิธีการฟอกสีฟันกันเป็นจำนวนมาก เพราะการ ฟอกสีฟันในปัจจุบันมีราคาไม่แพงมาก เหมาะกับทุกเพศทุกวัยที่ต้องการมีฟันที่ขาวสะอาดเหมือนเดิมสามารถทำได้ง่ายสะดวกเวลาใดก็ได้ที่เราว่างและสามารถพกพาไปทำที่ไหนก็ได้เลือกมาฟอกสีฟันที่นี่เพราะมีเพื่อน

แนะนำว่าที่นี้ฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์ แล้วเห็นผลดี และราคาไม่แพงด้วย จึงลองมาใช้บริการดู เมื่อมาถึงคลินิค พนักงานให้บริการดีมากยิ้มแย้มแจ่มใส สอบถามรายละเอียดต่างๆอย่างเอาใจใสะอาด สะดวก บริการดี เอาใส่ใจ ปลอดภัย ที่นี้มี ครบถ้วนทุกอย่าง ประทับใจมากส่ เมื่อพบคุณหมอแล้ว คุณหมอให้การ แนะนำ และอธิบายดีมาก เมื่อทำเสร็จ ให้เห็นดีประทับใจในบริการมากค่ะ ให้การดูแลเอาในใส่ตอบทุกข้อสงสัยมากฟันขาวสะอาดขึ้นจริงๆ

คำที่เกี่ยวข้อง

การดูแลรักษาฟันหลังรับการฟอกสีฟัน

หลังเข้ารับการฟอกสีฟันผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ก่อให้เกิดคราบสีบนเนื้อฟันเช่น การดื่มชา กาแฟ ไวน์แดง รวมถึงการงดสูบบุหรี่ อย่างน้อย 1 สัปดาห์

การดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกวิธีจะสามารถช่วยรักษาความขาวให้อยู่ได้นานมากขึ้น ข้อปฏิบัติหากมีอาการเสียวฟันจากการฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์ ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่ร้อน เย็นหรือมีความเป็นกรดสูงเกินไป การรับประทานยาแก้ปวด เช่น ยาพอนแสตน สามารถช่วยลดอาการเสียวฟันได้ การใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์สูงสามารถช่วยลดอาการเสียวฟันได้ ข้อปฏิบัติหากมีอาการเสียวฟันจากการฟอกสีฟันแบบทำเองที่บ้าน กรณีที่เกิดจากการฟอกสีฟันแบบทำเองที่บ้าน ควรลดเวลาในการใส่ถาดฟอกสีฟันลง หรือ ทิ้งช่วงห่างระหว่างการฟอกสีฟันแต่ละครั้งให้มากขึ้น (เช่น หากปกติใส่ถาดฟอกสีฟันครั้งละ 6 ชั่วโมง ก็ควรลดลงให้เหลือเพียง 5 ชั่วโมง หรือในบางกรณีที่ทำทุกวัน ก็ให้ทำวันเว้นวัน เป็นต้น) การรับประทานยาแก้ปวด เช่น Ponstan จะช่วยลดอาการเสียวฟันได้ การใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์สูงจะสามารถช่วยลดอาการเสียวฟันได้การดูแลรักษาหลังการทำการฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์ ควรทำความสะอาดด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง การแปรงฟันหลังรับประทานอาหารเป็นการเริ่มวินัยที่ดีในการดูแลสุขภาพปากและฟันซึ่งเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ควรทำความสะอาดด้วยไหมขัดฟัน ควรทำการบ้วนปากด้วยน้ำยาผสมฟลูออไรด์ก่อนนอนทุกวัน โดยทำกลั้วน้ำยาและอมไว้ในปากอย่างน้อย 1 นาที และไม่ควรดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารภายใน 30 นาทีหลังการบ้วนปาก ควรพบทันตแพทย์เป็นประจำ

โดยภาพรวมแล้วการดูแลรักษาฟันหลังรับการฟอกสีฟันนั้นผู้ป่วยควรงดอาหารที่ทำให้เกิดคราบสีที่เนื้อฟัน การแปรงฟันและดูแลช่องปากอ่างถูกวิธี และพบทันตพแพทย์เป็นประจำ เพียงเท่านั้นก็จะมีฟันที่ขาวสะอาดและแข็งแร็ง

คำที่เกี่ยวข้อง

ฟอกสีฟัน

ฟอกสีฟันราคาจะแบ่งตามประเภทของการฟอกสีฟัน คลินิกทันตกรรมบางจากสกายเทรน มีบริการฟอกสีฟันด้วยกัน 2 แบบ คือ ฟอกสีฟันที่บ้าน และฟอกสีฟันที่คลินิกทันตกรรม โดยมีรายละเอียดฟอกสีฟันราคา คือ

ฟอกสีฟันที่บ้าน

ฟอกสีฟันราคาโปรโมชั่น เพียง 2500.-

โดยฟอกสีฟันราคาชุดฟอกสีฟันที่บ้าน ประกอบด้วย

1.ถาดฟอกสีฟัน(Tray) 2ชิ้น (บน-ล่าง) มีขนาดพอดีกับช่องปากของแต่ละท่าน

2.น้ำยาฟอกสีฟัน 1 หลอด ใช้ได้ประมาณ 3-4 ครั้ง

ฟอกสีฟันราคา ที่คลินิกทันตกรรม ฟอกสีฟันราคา แบ่งตามเครื่องมือที่ใช้ฟอกสีฟัน โดยคลินิกทันตกรรม บางจาก สกายเทรน มีบริการฟอกสีฟันราคา ที่คลินิก 2 แบบ คือ

1.) ฟอกฟันสีด้วยเครื่องเลเซอร์ (Laser Tooth Whitening )

ฟอกสีฟันราคา 6800.- โปรโมชั่น แถม ฟรี ขูดหินปูน สุดคุ้ม เมื่อมา 2 ท่าน ฟอกสีฟันราคา เพียง 12,000.- เท่านั้น

2.) ฟอกสีฟันด้วยแสงเย็น ด้วยเครื่อง ฟอกสีฟัน LED

ฟอกสีฟันราคา 4500.- พร้อมรับโปรโมชั่น ขูดหินปูนฟรี สุดค้มเมือมา 2 ท่าน ฟอกสีฟันราคา เีพียง 8000.- เท่านั้น

คำที่เกี่ยวข้อง

ยาสีฟันสำหรับฟอกฟันขาว

 

ฟอกฟันขาวยาสีฟันเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์แผ่นฟอกฟันขาวตั้งแต่ 7 ซองขึ้นไป สามารถแลกซื้อยาสีฟัน Crest 3dWhite Advanced Vivid Stain Protection Toothpaste ได้ในราคา 280 บาท ยาสีฟัน  เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์แผ่นฟอกฟันขาวตั้งแต่ 7 ซองขึ้นไป สามารถแลกซื้อ ยาสีฟัน Crest 3D White Advanced Vivid Enamel Renewal Toothpaste ได้ในราคา 320 บาท (จากราคาปกติ 350 บาท) ผลิตภัณฑ์แผ่นฟอกฟันขาว ฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาวด้วยตัวเอง  Crest 3DWhite Whitestrips Professional Effects เป็นรุ่น Top ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดและแพงที่สุดในบรรดาผลิตภัณฑ์ Crest 3DWhite Whitestrips ความสามารถในการฟอกฟันขาวเทียบเท่ากับการใช้เลเซอร์ฟอกฟันขาวKey point  รุ่นขายดีที่สุด / ให้ระดับความขาว ระดับ 4 / แถบฟันล่างยาวกว่าปกติ (6cm) /  มี Advanced Seal ติดแนบกับฟันได้สนิทมากขึ้น / ผู้ใช้ทั่วไปอาจมีอาการเสียวฟันระดับกลาง / ใช้หมดกล่องให้ผลเหมือนไปฟอกฟันด้วยเลเซอร์ที่คลินิค / เริ่มเห็นหลังใช้ 3 วันฟอกสีฟันให้ฟันขาวขึ้นมากที่สุดในบรรดาผลิตภัณฑ์ Crest Whitestrips โดยให้ความขาวระดับ 4 ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับการใช้เลเซอร์ฟอกฟันขาว แต่ราคาถูกกว่ามากเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดในผลิตภัณฑ์ Crest 3DWhite Whitestripsมีเทคโนโลยี Advance Seal ที่ช่วยให้การยึดติดของแผ่น Strip กับฟันดียิ่งขึ้น สามารถพูดคุย ดื่มน้ำได้แม้จะสวมใส่ Strip อยู่โดยไม่ลื่นหลุด และไม่ทิ้งคราบเวลาลอกออกปรับปรุงแถบสำหรับชุดฟันล่าง ยาวขึ้นทำให้ครอบคลุมพื้นที่ฟันมากยิ่งขึ้นCrest เป็นผลิตภัณฑ์ฟอกฟันขาวที่จัดเป็นอันดับ 1 ที่ทันตแพทย์แนะนำให้ใช้เจลฟอกฟันขาวใช้ส่วนประกอบที่ไม่เป็นอันตรายต่อสารเคลือบฟัน  ง่ายต่อการใช้ และเป็นสารเดียวกับที่ทันตแพทย์ใช้ในการฟอกฟันขาวในคลีนิคภายในกล่องบรรจุ 20 ซอง แต่ละซองบรรจุ 2 แผ่น สำหรับฟันชุดบน และล่างใช้วันละครั้ง ครั้งละ 30 นาทีเห็นผลได้รวดเร็วหลังจากผ่านไป 3 วัน เห็นผลเต็มที่หลังจากใช้จนครบจำนวน ระยะเวลาการใช้ 20 วันระยะเวลาคงความขาว 12-18 เดือน

คำที่เกี่ยวข้อง

ในเรื่องราคาจัดฟันที่ไม่มีที่ไหนมาก่อนเพื่อที่จะเพิ่มความมั่นใจในการพบปะผู้คนด้วยยิ้มสวย

ในเรื่องราคาจัดฟันที่ไม่มีที่ไหนมาก่อนเพื่อที่จะเพิ่มความมั่นใจในการพบปะผู้คนด้วยยิ้มสวย ฟันขาวเรียงเป็นระเบียบ ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ใครๆ ก็สามารถทำได้ที่ คลินิกทันตกรรมสไมล์โซไซตี้ ที่สามารถเนรมิตยิ้มสวยๆ ฟันขาวเป็นประกายอย่างที่คุณต้องการ บรรยากาศในคลินิกถ่ายทอดความทันสมัยตกแต่งอย่างสบายๆ โปร่งโล่ง ดูสะอาดตา อุปกรณ์ทำฟันที่ผ่านการฆ่าเชื้อ ปลอดภัยต่อการรักษา อีกทั้งยังเน้นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพฟันที่ถูกวิธีด้วยตัวเอง เพื่อสุขภาพฟันที่ดีในระยะยาวคลินิกทันตกรรมสไมล์โซไซตี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะดูแลสุขภาพช่องปาก รวมทั้งทันต กรรมเพื่อความงามของรอยยิ้มบนใบหน้าสวยใสของคุณ ด้วยบริการครบวงจรตั้งแต่อุดฟัน ปริทันต์ รากฟันเทียม ฟันปลอม ฟันคุด รักษารากฟัน ฟอกสีฟัน จัดฟัน และอื่นๆ โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งเทคโนโลยีอันทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากลเป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือมายาวนาน ให้คำแนะนำและคำปรึกษาจากพื้นฐานความต้องการและปัญหาของแต่ละบุคคล เพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ และตอบสนองได้อย่างตรงประเด็นมาเปล่งประกายรอยยิ้มที่โดดเด่นด้วยตัวช่วยดีๆ กับบริการฟอกสีฟันขาวในคลินิกที่ทุกขั้นตอนดูแลโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ กับเทคโนโลยีไฮเทคอย่าง Cool Light ที่กำลังฮิตสุดๆ ในเวลานี้ ด้วยราคาที่ไม่แพง และประสิทธิภาพสูง สามารถทำให้สีฟันของคุณขาวสว่างขึ้นในเวลาที่น้อยลง คือ 4 – 15 ระดับ สังเกตเห็นได้ภายในเวลา 30 นาทีเท่านั้นและไม่ทำร้ายเนื้อฟัน ไม่ทำให้เกิดอาการเสียวฟัน หรือเกิดผลข้างเคียงใดๆทั้งสิ้น โดยสมาชิก Ensogo ยังได้รับสิทธิในการตรวจสุขภาพฟัน ให้คุณเก็บรอยยิ้มสวยไว้กับตัว

นานๆ

คำที่เกี่ยวข้อง

ราคาฟอกสีฟันแบบทำเองที่บ้าน

ราคาฟอกสีฟันแบบทำเองที่บ้าน ซึ่งถ้าใช้สารฟอกสีฟันทุกวัน โดยใช้แค่ความเข้มข้น 10% เพียงระยะเวลา 2 อาทิตย์ก็จะทำให้ฟันขาวขึ้นมาแล้ว ซึ่งหลังจากนั้นก็อาจจะทำแค่ อาทิตย์ละ 2 – 3 ครั้ง ก็จะสามารถทำให้ฟันขาวอยู่ได้นาน จนถึงปีเลยทีเดียว ซึ่งสรุปแล้วการฟอกสีฟันเองที่บ้าน อาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่ก็ทำให้ฟันขาวนานขึ้นเยอะเลยครับ และที่สำคัญราคาฟอกฟันขาวแบบทำเองที่บ้าน จะถูกกว่าทำเลเซอร์ที่คลีนิคครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวโดยปกติ แบบที่เห็นผลชัดเจนและเร็วกว่า ก็แนะนำให้ไปที่คลีนิคทันตกรรมเลยครับ เพราะที่คลีนิคทันตกรรมจะมีเทคโนโลยีการรักษาที่ใช้เลเซอร์ ซึ่งแสงเลเซอร์ที่ใช้จะเป็นพลังงานแสงที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งทำให้เกิดการกระตุ้นเม็ดสีของฟัน และวิธีนี้ยังปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเหงือกครับขอตอบว่าเวลาที่ใช้ในการรักษาแต่ละคลีนิคอาจจะไม่เท่ากัน การฟอกฟันขาวแบบไหน จะเห็นผลมากกว่ากันรามีคำตอบให้ว่า ฟอกฟันขาว แบบไหนดีกว่ากัน และต่างกันจะช่วยให้ฟันขาวขึ้นมาระดับที่ไม่เท่ากันทุกคน โดยคุณหมอจะวัดความขาวเป็นขั้นๆ ส่วนใหญ่จะทำให้ฟันขาวขึ้นกว่าเดิม 3-4 ขั้น ของแถบวัดสีฟันนอกจากนั้นควรขูดหินปูนก่อน เพราะเมื่อฟอกสีฟันขาวแล้ว จะทำให้เห็นสีเหลืองของหินปูนชัดเจน ก่อนฟอกสีฟันคุณหมอจะตรวจสภาพเนื้อฟัน

คำที่เกี่ยวข้อง